Početna Pages Yeastar VoIP BRI Gateway

Yeastar VoIP BRI Gateway

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TB200

VoIP BRI Gateway (BRI-VoIP) naprednih karakteristika, koristi se za integraciju vašeg PBX-a sa VoIP uslugom ili ISDN-BRI linije PBX-a na udaljenu lokaciju putem VoIP-a. Bitne karateristike: 2 BRI porta (RJ45), SIP Protokol, Protokol prenosa UDP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, integrisan SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TB400

VoIP BRI Gateway (BRI-VoIP) naprednih karakteristika, koristi se za integraciju vašeg PBX-a sa VoIP uslugom ili ISDN-BRI linije PBX-a na udaljenu lokaciju putem VoIP-a. Bitne karateristike: 4 BRI porta (RJ45), SIP Protokol, Protokol prenosa UDP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, integrisan SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TE100

VoIP gateway uređaj dizajniran je za premošćavanje praznine između E1/ T1 /J1 i VoIP mreža. Pruža malim i srednjim preduzećima isplativo rešenje kao dodatak starom telefonskom sistemu i tako omogućava prednosti VoIP komunikacija. Bitne karateristike: 1 E1/T1/J1 Port, podržava do 30 istovremenih razgovora, PRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (RJ45). Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, isplativo rutiranje poziva, integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR (Least Cost Routing) jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TE200

VoIP gateway uređaj dizajniran je za premošćavanje praznine između E1/ T1 /J1 i VoIP mreža. Pruža malim i srednjim preduzećima isplativo rešenje kao dodatak starom telefonskom sistemu i tako omogućava prednosti VoIP komunikacija. Bitne karateristike: 2 E1/T1/J1 Porta, podržava do 30 istovremenih razgovora, PRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (2xRJ45). Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, isplativo rutiranje poziva, integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR (Least Cost Routing) jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TB200

VoIP BRI Gateway (BRI-VoIP) naprednih karakteristika, koristi se za integraciju vašeg PBX-a sa VoIP uslugom ili ISDN-BRI linije PBX-a na udaljenu lokaciju putem VoIP-a. Bitne karateristike: 2 BRI porta (RJ45), SIP Protokol, Protokol prenosa UDP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, integrisan SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TB400

VoIP BRI Gateway (BRI-VoIP) naprednih karakteristika, koristi se za integraciju vašeg PBX-a sa VoIP uslugom ili ISDN-BRI linije PBX-a na udaljenu lokaciju putem VoIP-a. Bitne karateristike: 4 BRI porta (RJ45), SIP Protokol, Protokol prenosa UDP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, integrisan SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TE100

VoIP gateway uređaj dizajniran je za premošćavanje praznine između E1/ T1 /J1 i VoIP mreža. Pruža malim i srednjim preduzećima isplativo rešenje kao dodatak starom telefonskom sistemu i tako omogućava prednosti VoIP komunikacija. Bitne karateristike: 1 E1/T1/J1 Port, podržava do 30 istovremenih razgovora, PRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (RJ45). Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, isplativo rutiranje poziva, integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR (Least Cost Routing) jednostavno web bazirano konfigurisanje.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TE200

VoIP gateway uređaj dizajniran je za premošćavanje praznine između E1/ T1 /J1 i VoIP mreža. Pruža malim i srednjim preduzećima isplativo rešenje kao dodatak starom telefonskom sistemu i tako omogućava prednosti VoIP komunikacija. Bitne karateristike: 2 E1/T1/J1 Porta, podržava do 30 istovremenih razgovora, PRI portovi se mogu koristiti u TE/NT modu (2xRJ45). Prednosti: Jednostavna integracija, jednostavna instalacija, smanjenje troškova, isplativo rutiranje poziva, integrisan je SIP proxy Registrar za IP telefone, LCR (Least Cost Routing) jednostavno web bazirano konfigurisanje.

Share: