Početna Pages Usluge iz oblasti fiskalizacije

Usluge iz oblasti fiskalizacije

Proces fiskalizacije za poreske obveznike podrazumijeva cjelokupni proces uvođenja i korišćenja fisklanih sistema. Zakon o fiskalnim kasama Republike Srpske definiše ovaj proces i uređuje obavezu registrovanja prometa preko fiskalne kase. Takođe, Zakon definše karakteristike fiskalne kase, terminala i softverske aplikacije,  kao i fiskalnu dokumentaciju, evidentiranje, storniranje, reklamiranje prometa i servisiranje fiskalnog sistema. 

Proces inicijalne fiskalizacije započinje sklapanjem kupoprodajnog ugovora sa nama, nakon čega naša firma kao ovlašteni distributer i serviser podnosi zahtjev za fiskalizaciju u Poreskoj upravi Republike Srpske, koja zatim određuje termin fiskalizacije. Odabirom našeg preduzeća, uz par jednostavnih koraka mi ćemo obaviti sve potrebne radnje i omogućiti da zadržite vaš način poslovanja sa što manjim izmjenama.

fiscal2

Prednosti Fiskalizacije

Naše usluge

Fiskalizacija

seperator

Potrebni dokumenti za fikslizaciju

seperator
Share: