Naša priča

Ko smo mi?

King d.o.o. je osnovan 1996. godine u Doboju, kao jedno od prvih informatičkih preduzeća u ovoj regiji. Danas, nakon više od 20 godina uspješnog poslovanja, postali smo jedan od lidera u oblasti kompjuterskog inženjeringa, razvoja poslovnog softvera i ICT konsaltinga u BiH. Svoj status na tržištu smo izgradili postavljanjem visokih standarda i ciljeva, kojih se pridržavamo tokom svih ovih godina poslovanja.  Naš cilj je da ponudimo profesionalne i sveobuhvatne usluge i proizvode, kako bismo postigli najviši nivo zadovoljstva svojih klijenata i povećali svoju profitabilnost.

2

Ko smo mi?

1

King d.o.o. je osnovan 1996. godine u Doboju, kao jedno od prvih informatičkih preduzeća u ovoj regiji. Danas, nakon više od 20 godina uspješnog poslovanja, postali smo jedan od lidera u oblasti kompjuterskog inženjeringa, razvoja poslovnog softvera i IT konsalting-a u BiH. Svoj status na tržištu smo izgradili postavljanjem visokih standarda i ciljeva, kojih se pridržavamo tokom svih ovih godina poslovanja.  Naš cilj je da ponudimo profesionalne i sveobuhvatne usluge i proizvode, kako bismo postigli najviši nivo zadovoljstva svojih klijenata i povećali svoju profitabilnost.

3

Čime se bavimo?

Osim naše osnovne djelatnosti prodaje kompjuterske opreme, razvoja softvera i uvođenja informacionih tehnologija kod krajnjeg korisnika, tokom 20 godina našeg djelovanja proširili smo segmente poslovanja i na: izradu, prodaju, održavanje i stručno konsultovanje u oblasti aplikativnog softvera, VoIP telefonije i razvoja serverskih mrežnih okruženja. Pored toga, bavimo se i postavljanjem sistema za video nadzor, uslugama fiskalizacije, kao i servisiranjem računarskih uređaja i druge tehničke opreme.

Čime se bavimo?

2

Osim naše osnovne djelatnosti prodaje kompjuterske opreme, razvoja softvera i uvođenja informacionih tehnologija kod krajnjeg korisnika, tokom 20 godina našeg djelovanja proširili smo segmente poslovanja i na: izradu, prodaju, održavanje i stručno konsultovanje u oblasti aplikativnog softvera, VoIP telefonije i razvoja serverskih mrežnih okruženja. Pored toga, bavimo se i postavljanjem sistema za video nadzor, uslugama fiskalizacije, kao i servisiranjem računarskih uređaja i druge tehničke opreme.


Na šta smo posebno ponosni!

Svoj status na tržistu izgradili smo postavljanjem visokih standarda, kojih se pridržavamo u svom poslovanju. Znajući da u ovome poslu nema uspjeha bez uspješne saradnje sa poslovnim partnerima i prijateljima, od 2011. godine tradicionalno organizujemo konferenciju King Partner Days. Sa pravom možemo reći da ova konferencija predstavlja jedan od najvećih IT događaja u BiH. King Partner Days okuplja partnere, saradnike i prijatelje kompanije King d.o.o. Tematski konferencija obuhvata niz profesionalnih prezentacija, radnih sastanaka, radionica, kao i izložbenih prostora gdje se mogu vidjeti najnoviji proizvodi i dostignuća u oblasti IT-a.

1

Na šta smo posebno ponosni!

3

Svoj status na tržistu izgradili smo postavljanjem visokih standarda, kojih se pridržavamo u svom poslovanju. Znajući da u ovome poslu nema uspjeha bez uspješne saradnje sa poslovnim partnerima i prijateljima, od 2011. godine tradicionalno organizujemo konferenciju King Partner Days. Sa pravom možemo reći da ova konferencija predstavlja jedan od najvećih IT događaja u BiH. King Partner Days okuplja partnere, saradnike i prijatelje kompanije King d.o.o. Tematski konferencija obuhvata niz profesionalnih prezentacija, radnih sastanaka, radionica, kao i izložbenih prostora gdje se mogu vidjeti najnoviji proizvodi i dostignuća u oblasti IT-a.

Naši partneri

Naše vrijednosti

Iskustvo

Veliki broj zadovoljnih klijenata i partnera tokom našeg dvadesetogodišnjeg rada u oblasti kompjuterskog inženjeringa, su naša najbolja preporuka za  svaku buduću saradnju.

Dugoročna saradnja

Naš osnovni cilj jeste izgradnja dugoročne saradnje sa poslovnim partnerima, koji King d.o.o. svrstavaju u sastavni dio svog radnog sistema u oblasti informacionih tehnologija.

Stručnost

Stručni kadar i stalno usavršavanje u oblasti informacionih tehnologija omogućava nam da brzo i efikasno riješimo svaki problem koji naš klijent pred nas postavi.

Inovativnost

Trudimo se da u svakom trenutku naše poslovne saradnike obavještavamo o najaktuelnijim dostignućima na polju informacionih tehnologija, kako bi cjelokupni poslovni sistemi njihovom primjenom bili još uspješniji i efikasniji.