Evidencija radnog vremena (ERV)

Svjesni činjenice da je evidencija podataka o radnicima i  radnom vremenu veoma važna komponenta savremenog poslovanja i upravljanja ljudskim resursima, ali jednako tako i obaveza poslodavaca, naša firma je razvila vlastiti sistem evidencije radnog vremena i kontrole pristupa baziran na beskontaktnim i biometrijskim čitačima. ERV sistem predstavlja alat za široku dostupnost podataka, evidentiranje, kontrolu i upravljanje koji posjeduje istaknute prednosti u odnosu na klasične modele evidentiranja prisutnosti na radnom mjestu.

Evidencija radnog vremena pruža podatke od kojih imaju korist i radnici i poslodavci jer obezbeđuje pouzdane i precizne podatke o svakom radniku: koliko je efikasan na svom radnom mestu, da li je bilo kašnjenja na posao, prekovremeni rad, rad na terenu, izlasci u toku radnog vremena, kao i mnoge druge aktivnosti.

usluge222-(1)

Prednosti ERV Sistema

Naše usluge

ERV oprema

seperator

ERV softver

seperator