Fanvil Telefoni

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X3SP V2

Osnovni model IP telefona elegantnog dizajna i inteligentnog poboljšanog softvera. Bitne karakteristike: 4 SIP naloga, Display 2.4” LCD u rezoluciji 320*240, 2 line tipke, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i podrška za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X3U

Osnovni model IP telefona elegantnog dizajna i inteligentnog poboljšanog softvera sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost.. Bitne karakteristike: 4 SIP naloga, Display 2.8” LCD u rezoluciji 320*240, 3 line tipke, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X4

Poslovni IP telefoni elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju. Bitne karateristike: 4 SIP naloga, Display 2.8” LCD, pomoćni display color screen, 38 tastera (4 soft i 6 funkcijskih), 30 DSS tipki, HD Voice i podršku za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X4G

Poslovni IP telefoni elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju. Bitne karateristike: 6 SIP naloga, Display 2.8” LCD, pomoćni display color screen, 38 tastera (4 soft i 6 funkcijskih), 30 DSS tipki, HD Voice i podršku za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X4U

Poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 12 SIP naloga, Display 2,8“ color screen LCD u rezoluciji 320*240, pomoćni display 2,4“ u rezoluciji 320*240, 40 tastera ( 4 soft i 6 funkcijskih), 3 line tipke i 30 DSS tipki, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, podrška za Bluetooth slušalicu preko USB dongle i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X5S

Poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karateristike: 6 SIP naloga, Display 3.5“ color screen LCD, pomoćni diplay 64×192 dot-matrix, 38 tastera ( 4 soft i 4 funkcijskih), 40 DSS tipki, HD Voice, USB port, podrška za PoE, podrška za Bluetooth slušalicu preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X5U

Visokokvalitetni poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 12 SIP naloga, Display 3,5“ color screen LCD u rezoluciji 480*320, pomoćni display 2,4“ u rezoluciji 320*240, 42 tastera ( 4 soft i 6 funkcijskih), 4 line tipke i 30 DSS tipki, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X6U

Visokokvalitetni poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, Display 4,3“ color screen LCD u rezoluciji 480*272 i dva pomoćna display-a od 2,4“ u rezoluciji 320*240, 50 tastera ( 4 soft i 12 funkcijskih), 5 line tipki i 60 DSS tipki, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil H2S

Osnovni model IP telefona elegantnog dizajna i inteligentnog softvera. Bitne karakteristike: 2 SIP naloga, 1 DSS tipka, HD Voice sa i podrška za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, instalacija na zid. Režim rada samo kao telefonska slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X210

Visokokvalitetni profesionalni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, Display 4,3“ color screen LCD u rezoluciji 480*272 i dva pomoćna display-a od 2,4“ u rezoluciji 320*240, 96 DSS tipki (32 fizičke) + 10 DSS tipki na glavnom display-u, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Uz podršku H.264 kodeka, ima mogućnost integracije IP kamere ili Fanvil SIP video interfona za kontrolu na ulaznim vratima. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i USB za punjenje smartphone telefona. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X7

Visokokvalitetni touchpad IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, kapacitivni touchpad display od 7“, 127 DSS tipki,  voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Uz podršku H.264 kodeka, ima mogućnost integracije IP kamere ili Fanvil SIP video interfona za kontrolu na ulaznim vratima. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i USB za punjenje smartphone telefona. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X7C

Visokokvalitetni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednim funkcijam, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, visokorezolucijski display od 5“, 60 DSS tipki (12 fizičkih),  voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Uz podršku H.264 kodeka, ima mogućnost integracije IP kamere ili Fanvil SIP video interfona za kontrolu na ulaznim vratima. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i USB za punjenje smartphone telefona. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X3SP V2

Osnovni model IP telefona elegantnog dizajna i inteligentnog poboljšanog softvera. Bitne karakteristike: 4 SIP naloga, Display 2.4” LCD u rezoluciji 320*240, 2 line tipke, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i podrška za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X3U

Osnovni model IP telefona elegantnog dizajna i inteligentnog poboljšanog softvera sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost.. Bitne karakteristike: 4 SIP naloga, Display 2.8” LCD u rezoluciji 320*240, 3 line tipke, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X4

Poslovni IP telefoni elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju. Bitne karateristike: 4 SIP naloga, Dispaly 2.8” LCD, pomoćni display color screen, 38 tastera (4 soft i 6 funkcijskih), 30 DSS tipki, HD Voice i podršku za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X4G

Poslovni IP telefoni elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju. Bitne karateristike: 6 SIP naloga, Dispaly 2.8” LCD, pomoćni display color screen, 38 tastera (4 soft i 6 funkcijskih), 30 DSS tipki, HD Voice i podršku za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X4U

Poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 12 SIP naloga, Display 2,8“ color screen LCD u rezoluciji 320*240, pomoćni display 2,4“ u rezoluciji 320*240, 40 tastera ( 4 soft i 6 funkcijskih), 3 line tipke i 30 DSS tipki, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, podrška za Bluetooth slušalicu preko USB dongle i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X5S

Poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karateristike: 6 SIP naloga, Display 3.5“ color screen LCD, pomoćni diplay 64×192 dot-matrix, 38 tastera ( 4 soft i 4 funkcijskih), 40 DSS tipki, HD Voice, USB port, podrška za PoE i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X5U

Visokokvalitetni poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 12 SIP naloga, Display 3,5“ color screen LCD u rezoluciji 480*320, pomoćni display 2,4“ u rezoluciji 320*240, 42 tastera ( 4 soft i 6 funkcijskih), 4 line tipke i 30 DSS tipki, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X6U

Visokokvalitetni poslovni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, Display 4,3“ color screen LCD u rezoluciji 480*272 i dva pomoćna display-a od 2,4“ u rezoluciji 320*240, 50 tastera ( 4 soft i 12 funkcijskih), 5 line tipki i 60 DSS tipki, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i ima mogućnost instalacije na zid. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil H2S

Osnovni model IP telefona elegantnog dizajna i inteligentnog softvera. Bitne karakteristike: 2 SIP naloga, 1 DSS tipka, HD Voice sa i podrška za PoE. Veoma je ekonomičan, ekološki prihvatljiv, instalacija na zid. Režim rada samo kao telefonska slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X210

Visokokvalitetni profesionalni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednijim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, Display 4,3“ color screen LCD u rezoluciji 480*272 i dva pomoćna display-a od 2,4“ u rezoluciji 320*240, 96 DSS tipki (32 fizičke) + 10 DSS tipki na glavnom display-u, voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Uz podršku H.264 kodeka, ima mogućnost integracije IP kamere ili Fanvil SIP video interfona za kontrolu na ulaznim vratima. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i USB za punjenje smartphone telefona. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X7

Visokokvalitetni touchpad IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednim funkcijama u odnosu na prethodnu seriju, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, kapacitivni touchpad display od 7“, 127 DSS tipki,  voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Uz podršku H.264 kodeka, ima mogućnost integracije IP kamere ili Fanvil SIP video interfona za kontrolu na ulaznim vratima. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i USB za punjenje smartphone telefona. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.

King doo Doboj - zvanični distributer za Fanvil VoIP telefone u BiH
Fanvil X7C

Visokokvalitetni IP telefon elegantnog dizajna i inteligentnog softvera, sa naprednim funkcijam, koje povećavaju produktivnost. Bitne karakteristike: 20 SIP naloga, visokorezolucijski display od 5“, 60 DSS tipki (12 fizičkih),  voicemail tipka, HD Voice sa poboljšanim zvučnikom i Dual gigabit mreža sa podrškom za PoE, ugrađen Bluetooth i podrška za WiFi preko USB dongle i drugo. Uz podršku H.264 kodeka, ima mogućnost integracije IP kamere ili Fanvil SIP video interfona za kontrolu na ulaznim vratima. Veoma je ekonomičan, posjeduje opciono eksterno napajanje i USB za punjenje smartphone telefona. Posjeduje 3 režima rada, telefonska slušalica, handsfree i eksterna slušalica.