Yeastar moduli

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar S2 modul

Omogućava povezivanje analognih telefona, faks  mašina i drugih legacy uređaja sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Daje 2 FXS porta na centrali na RJ11 priključak koji se dodijele postojećem lokalu na centralu. Podrška za T.38.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar O2 modul

Omogućava povezivanje analognih (PSTN) linija sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Daje 2 FXO porta na centrali preko RJ11 priključak koji se prikazuje kao fizički PSTN trunk u centrali. Podrška za T.38.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar B2 modul

Omogućava povezivanje ISDN/BRI linija sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Idealan za integraciju postojećeg telefonskog sistema baziranog na ISDN telefoniji sa VoIP telefonskim sistemom. Daje 2 BRI porta na centrali čime se dobija 4 govorna kanala i koji se prikazuju kao fizički trunk u centrali. S interfejs, signalizacija EDSS1 (Q.921) konekcija preko RJ45.  

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar GSM modul

Omogućava povezivanje GSM telefonije sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Idealan za smanjivanje troškova poziva prema mobilnim mrežama ili besplatno pozivanje brojeva u VPN mobilnoj grupi sa fiksnih telefona. Dobija se 1 GSM kanal koji se prikazuje kao fizički trunk u centrali. Frekvencija: 850/900/1800/1900 MHz (quad-band).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar EX08 ekspanziona kartica

Omogućava mogućnost korišćenja modula na centralama Yeastar S100, Yeastar S300, P560 i P570. Jednom karticom se dobija 4 slota za module i 8 interfejsa za priključke.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar EX30 ekspanziona kartica

Proširuje mogućnost centrale za jedan E1/T1/PRI onboard port kada treba da povežete postojeći VoIP sistem u firmi sa digitalnim telefonskim linijama preko E1/T1/PRI interfejs.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar D30 modul

Proširuje broj lokala za 100 korisnika i broj istovremenih poziva za 30 u centralama S100 i S300, kao i u centralama P560 i P570.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar S2 modul

Omogućava povezivanje analognih telefona, faks  mašina i drugih legacy uređaja sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Daje 2 FXS porta na centrali na RJ11 priključak koji se dodijele postojećem lokalu na centralu. Podrška za T.38.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar O2 modul

Omogućava povezivanje analognih (PSTN) linija sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Daje 2 FXO porta na centrali preko RJ11 priključak koji se prikazuje kao fizički PSTN trunk u centrali. Podrška za T.38.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar B2 modul

Omogućava povezivanje ISDN/BRI linija sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Idealan za integraciju postojećeg telefonskog sistema baziranog na ISDN telefoniji sa VoIP telefonskim sistemom. Daje 2 BRI porta na centrali čime se dobija 4 govorna kanala i koji se prikazuju kao fizički trunk u centrali. S interfejs, signalizacija EDSS1 (Q.921) konekcija preko RJ45.  

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar GSM modul

Omogućava povezivanje GSM telefonije sa postojećim VoIP sistemom u firmi. Idealan za smanjivanje troškova poziva prema mobilnim mrežama ili besplatno pozivanje brojeva u VPN mobilnoj grupi sa fiksnih telefona. Dobija se 1 GSM kanal koji se prikazuje kao fizički trunk u centrali. Frekvencija: 850/900/1800/1900 MHz (quad-band).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar EX08 ekspanziona kartica

Omogućava mogućnost korišćenja modula na centralama Yeastar S100, Yeastar S300, P560 i P570. Jednom karticom se dobija 4 slota za module i 8 interfejsa za priključke.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar EX30 ekspanziona kartica

Proširuje mogućnost centrale za jedan E1/T1/PRI onboard port kada treba da povežete postojeći VoIP sistem u firmi sa digitalnim telefonskim linijama preko E1/T1/PRI interfejs.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar D30 modul

Proširuje broj lokala za 100 korisnika i broj istovremenih poziva za 30 u centralama S100 i S300, kao i u centralama P560 i P570.