Yeastar GSM Gateway

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG200

Kompaktan 2-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP-om, ovo je idealan proizvod namijenjen malim i srednjim preduzećima sa zahtevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 2 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap ( kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG400

Kompaktan 4-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP sistemom, ovo je idealan proizvod namijenjen malim i srednjim preduzećima sa zahtjevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 4 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap ( kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG800

Kompaktan 8-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP sistemom, ovo je idealan proizvod namijenjen malim i srednjim preduzećima sa zahtjevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 8 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap ( kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG1600

Kompaktan 16-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP-om, ovo je idealan proizvod namijenjen preduzećima sa zahtjevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 16 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap (kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG200

Kompaktan 2-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP-om, ovo je idealan proizvod namijenjen malim i srednjim preduzećima sa zahtevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 2 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap ( kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG400

Kompaktan 4-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP sistemom, ovo je idealan proizvod namijenjen malim i srednjim preduzećima sa zahtjevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 4 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap ( kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG800

Kompaktan 8-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP sistemom, ovo je idealan proizvod namijenjen malim i srednjim preduzećima sa zahtjevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 8 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap ( kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TG1600

Kompaktan 16-kanalni VoIP GSM Gateway koji povezuje GSM mrežu sa VoIP-om, ovo je idealan proizvod namijenjen preduzećima sa zahtjevima za pozivanje mobilnih mreža. Bitne karakteristike: 16 GSM kanala, 1 LAN port (10/100Mbps), Protokol SIP, IAX2, Protokol prenosa DP, TCP, TLS, SRTP. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, konfiguracija i integracija, ušteda na cijeni poziva do 70% i značajno jeftiniji pozivi prema inostranstvu, Bekap (kod prekida fiksnih linija, GSM se moze koristiti kao pomoćna linija).