Chiyu kontrola pristupa

2. BF 631 W
BF 631W

Fingerprint kontroler, namjenjen je za kontrolu pristupa putem otiska prsta, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali moguće ga je koristiti i kao kao čitač otiska za kontrolu više vrata. Ima ugrađen http Server kontroler i mogućnost potpune on-line kontrola pomoću Web browsera. Vrijeme verifikacije je manje od 2s, FRR < 0.01%,  FAR < 0.001%, verifikacioni mod 1:1/1:N. Posjeduje više načina verifikacije: otisak, otisak i password, otisak i RFID card, otisak-password i RFID card. Kapacitet mu je 20000 kortica, Log 51968 transakcija.

2
BF 670

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, podržava do 1+8 vrata odnosno 16 eksternih čitača (8 in/8 out), 4 DIO za sistemsku integraciju i 2 releja (jedan za vrata drugi za zvono). Preko interfejsa RS485 priključuju se dodatni čitači i releji. Ima integrisan http server i mogućnost potpune on-line kontrola pomoću Web browsera. Način verifikacije: otisak, otisak i password, otisak i RFID card, otisak-password i RFID card. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

3
BF 830

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali može da se koristiti i kao čitač RFID kartica za kontrolu više vrata sa kontrolerima 880/870. Ima ugrađen http Server i potpunu on-line kontrolu pomoću Web browsera. Način verifikacije: RFID card, RFID card i password. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

1. BF mini
BF Mini – E

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali može da se koristiti i kao čitač RFID kartica za kontrolu više vrata sa kontrolerima Biosense III-8-E. Ima ugrađen http Server i potpunu on-line kontrolu pomoću Web browsera. Način verifikacije: RFID card, RFID card i password. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

5
BioMini

BioMini je USB fingerprint skener čitač otiska prsta visokih perfomansi, pogodan za autentifikaciju u desktopt-u i network sistemima, E-komercijalnima aplikacijama, zdravstvenim i medicinskim sistemima, radnim grupama i sl. U kombinaciji sa SFR SDK moguće ga je integrisati u svaki sistem. Kompaktibilan je sa svim Chiyu proizvodima.

6
Web Pass

IP beskontaktni čitač kartica, za vanjsku instalaciju, zaštićen od atmosferskih uticaja. Ima ugrađen Web server kome se pristupa preko LAN mreže. Kontrola se vrši preko ugrađenog releja. Posjeduje opciono napajanje POE. Način verifikacije: RFID. Kapacitet: 20.000 kartica, Log 65535.

5. CSS -800 -E
CSS 800 – E

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali može da se koristiti i kao čitač RFID kartica za kontrolu više vrata sa kontrolerima Biosense III-8-E. Ima ugrađen http Server i potpunu on-line kontrolu pomoću Web browsera. Način verifikacije: RFID card, RFID card i password. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

4. Biosense FA1
Biosense III FA1 – E

Face recognition čitač sa displejom u boji za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Beskontaktni za maksimalnu higijenu. Brza dual kamera omogućava precizno i brzo očitavanje i prepoznavanje lica. Displej u boji za pozicioniranje lica. Odličan rad i prepoznavanje lica čak i u uslovima smanjenog osvjetljenja i vidljivosti.

Koristi specijalizovani dual senzor kod očitavanja i prepoznavanje lica i moguće je prijaviti do 2000 usera. Moguće je prijaviti do 2000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 200,000. Način verifikacije prepoznavanje lica i kartica.

3. Biosense - E
Biosense – E

Biometrijski čitač otiska prsta za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Opremljen standardnim TCP/IP i RS485 interfejsima za glavnu komunikaciju između uređaja i server aplikacije. Biosense E je opremljen kućištem sa IP-54 zaštitom od vremenskih uslova. Sa stepenom zaštite IP-54 moguće ga je koristiti i u unutrašnjim i vanjskim okruženjima.

To je standalone kontroler a može da se koristi i kao sub-kontroler ili da radi kao dummy reader.

Koristi optički senzor kod očitavanja otiska i moguće je prijaviti do 9590 template za otisak prsta. Moguće je prijaviti do 20000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 51698. Način verifikacije otisak prsta i kartica.

6. Biosense III - E
Biosense III – E

Biometrijski čitač otiska prsta za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Opremljen standardnim TCP/IP i RS485 interfejsima za glavnu komunikaciju između uređaja i server aplikacije. Takođe podržava USB/Voice i Wiegand interfejse za pružanje maksimalne raznolikosti. Opcion, po narudžbi, se mogu dodati WiFi i 4G  i POE varijanta

To je kontroler koji može da se koristi za kontrolu jednih ili više vrata odjednom. IP kamera se može integrisati za live praćenje kad se korisnik loguje na sistem           

Koristi optički senzor kod očitavanja otiska i moguće je prijaviti do 9590 template za otisak prsta. Moguće je prijaviti do 20000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 51698. Način verifikacije otisak prsta, kartica i password.

7. Biosense III -T
Biosense III – T

Biometrijski čitač otiska prsta sa displejom u boji za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Opremljen standardnim TCP/IP i RS485 interfejsima za glavnu komunikaciju između uređaja i server aplikacije. Biosense E je opremljen kućištem sa IP-65 zaštitom od vremenskih uslova. Sa stepenom zaštite IP-65 moguće ga je koristiti i u unutrašnjim i vanjskim okruženjima.

Takođe podržava Wiegand interfejs za pružanje maksimalne raznolikosti. Opciono, po narudžbi, se može dodati i POE. Podržan Android NFC.

Koristi optički senzor kod očitavanja otiska i moguće je prijaviti do 9590 template za otisak prsta. Moguće je prijaviti do 20000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 65536. Način verifikacije otisak prsta, kartica i password.

8. Biosense III - 8 -E
Biosense III – 8 – E

Web bazirani RFID čitač kartica namjenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, podržava do 1+8 vrata odnosno 16 eksternih čitača (8 in i 8 out), 4 DIO za sistemsku integraciju, 2 releja jedan za vrata drugi za zvono.

Ima integrisan http server, podržava samostalan rad sa kapacitetom od 5000 korisnika i logom od 65000 transakcija. Ima 10 numeričkih tipki i 6 funkcijskih tastera. Preko interfejsa RS485 priključuju se dodatni čitači i releji. Verifikacioni metod je RFID, RFID i password.

2. BF 631 W
BF 631W

Fingerprint kontroler, namjenjen je za kontrolu pristupa putem otiska prsta, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali moguće ga je koristiti i kao kao čitač otiska za kontrolu više vrata. Ima ugrađen http Server kontroler i mogućnost potpune on-line kontrola pomoću Web browsera. Vrijeme verifikacije je manje od 2s, FRR < 0.01%,  FAR < 0.001%, verifikacioni mod 1:1/1:N. Posjeduje više načina verifikacije: otisak, otisak i password, otisak i RFID card, otisak-password i RFID card. Kapacitet mu je 20000 kortica, Log 51968 transakcija.

2
BF 670

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, podržava do 1+8 vrata odnosno 16 eksternih čitača (8 in/8 out), 4 DIO za sistemsku integraciju i 2 releja (jedan za vrata drugi za zvono). Preko interfejsa RS485 priključuju se dodatni čitači i releji. Ima integrisan http server i mogućnost potpune on-line kontrola pomoću Web browsera. Način verifikacije: otisak, otisak i password, otisak i RFID card, otisak-password i RFID card. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

3
BF 830

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali može da se koristiti i kao čitač RFID kartica za kontrolu više vrata sa kontrolerima 880/870. Ima ugrađen http Server i potpunu on-line kontrolu pomoću Web browsera. Način verifikacije: RFID card, RFID card i password. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

1. BF mini
BF Mini – E

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali može da se koristiti i kao čitač RFID kartica za kontrolu više vrata sa kontrolerima Biosense III-8-E. Ima ugrađen http Server i potpunu on-line kontrolu pomoću Web browsera. Način verifikacije: RFID card, RFID card i password. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

5
BioMini

BioMini je USB fingerprint skener čitač otiska prsta visokih perfomansi, pogodan za autentifikaciju u desktopt-u i network sistemima, E-komercijalnima aplikacijama, zdravstvenim i medicinskim sistemima, radnim grupama i sl. U kombinaciji sa SFR SDK moguće ga je integrisati u svaki sistem. Kompaktibilan je sa svim Chiyu proizvodima.

6
Web Pass

IP beskontaktni čitač kartica, za vanjsku instalaciju, zaštićen od atmosferskih uticaja. Ima ugrađen Web server kome se pristupa preko LAN mreže. Kontrola se vrši preko ugrađenog releja. Posjeduje opciono napajanje POE. Način verifikacije: RFID. Kapacitet: 20.000 kartica, Log 65535.

5. CSS -800 -E
CSS 800 – E

Namijenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, koristi se za samostalni rad na jednim vratima, ali može da se koristiti i kao čitač RFID kartica za kontrolu više vrata sa kontrolerima Biosense III-8-E. Ima ugrađen http Server i potpunu on-line kontrolu pomoću Web browsera. Način verifikacije: RFID card, RFID card i password. Vrijeme verifikacije je manje od 2s. Kapacitet: 20000 kartica, Log 65535 transakcija.

4. Biosense FA1
Biosense III FA1 –  E

Face recognition čitač sa displejom u boji za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Beskontaktni za maksimalnu higijenu. Brza dual kamera omogućava precizno i brzo očitavanje i prepoznavanje lica. Displej u boji za pozicioniranje lica. Odličan rad i prepoznavanje lica čak i u uslovima smanjenog osvjetljenja i vidljivosti.

Koristi specijalizovani dual senzor kod očitavanja i prepoznavanje lica i moguće je prijaviti do 2000 usera. Moguće je prijaviti do 2000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 200,000. Način verifikacije prepoznavanje lica i kartica.

3. Biosense - E
Biosense – E

Biometrijski čitač otiska prsta za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Opremljen standardnim TCP/IP i RS485 interfejsima za glavnu komunikaciju između uređaja i server aplikacije. Biosense E je opremljen kućištem sa IP-54 zaštitom od vremenskih uslova. Sa stepenom zaštite IP-54 moguće ga je koristiti i u unutrašnjim i vanjskim okruženjima.

To je standalone kontroler a može da se koristi i kao sub-kontroler ili da radi kao dummy reader.

Koristi optički senzor kod očitavanja otiska i moguće je prijaviti do 9590 template za otisak prsta. Moguće je prijaviti do 20000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 51698. Način verifikacije otisak prsta i kartica.

6. Biosense III - E
Biosense III – E

Biometrijski čitač otiska prsta za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Opremljen standardnim TCP/IP i RS485 interfejsima za glavnu komunikaciju između uređaja i server aplikacije. Takođe podržava USB/Voice i Wiegand interfejse za pružanje maksimalne raznolikosti. Opcion, po narudžbi, se mogu dodati WiFi i 4G  i POE varijanta

To je kontroler koji može da se koristi za kontrolu jednih ili više vrata odjednom. IP kamera se može integrisati za live praćenje kad se korisnik loguje na sistem           

Koristi optički senzor kod očitavanja otiska i moguće je prijaviti do 9590 template za otisak prsta. Moguće je prijaviti do 20000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 51698. Način verifikacije otisak prsta, kartica i password.

7. Biosense III -T
Biosense III – T

Biometrijski čitač otiska prsta sa displejom u boji za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Opremljen standardnim TCP/IP i RS485 interfejsima za glavnu komunikaciju između uređaja i server aplikacije. Biosense E je opremljen kućištem sa IP-65 zaštitom od vremenskih uslova. Sa stepenom zaštite IP-65 moguće ga je koristiti i u unutrašnjim i vanjskim okruženjima.

Takođe podržava Wiegand interfejs za pružanje maksimalne raznolikosti. Opciono, po narudžbi, se može dodati i POE. Podržan Android NFC.

Koristi optički senzor kod očitavanja otiska i moguće je prijaviti do 9590 template za otisak prsta. Moguće je prijaviti do 20000 kartica/korisnika  i ima bazu logova do 65536. Način verifikacije otisak prsta, kartica i password.

8. Biosense III - 8 -E
Biosense III – 8 – E

Web bazirani RFID čitač kartica namjenjen za kontrolu i evidenciju pristupa, podržava do 1+8 vrata odnosno 16 eksternih čitača (8 in i 8 out), 4 DIO za sistemsku integraciju, 2 releja jedan za vrata drugi za zvono.

Ima integrisan http server, podržava samostalan rad sa kapacitetom od 5000 korisnika i logom od 65000 transakcija. Ima 10 numeričkih tipki i 6 funkcijskih tastera. Preko interfejsa RS485 priključuju se dodatni čitači i releji. Verifikacioni metod je RFID, RFID i password.