Yeastar VoIP ATA

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA200

Omogućava poslovnim subjektima da konvertuju postojeću analognu opremu u IP baziranu mrežu uz minimalno ulaganje. Idealan proizvod za mala preduzeća kako bi postigli bržu i jednostavnu vezu u raznim mrežnim okruženjima. Bitne karakteristike: 2 FXS Porta, SIP Protokol, 1 Mikro USB Port za napajanje, 1 Ethernet Port. Kompatibilnost sa 3CX, Asterisk, Lync Server, FreePBX, sertifikovan sa Elastix i Broadsoft.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA400

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 4FXS porta, SIP protokol, 4xRJ11 FXS porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA410

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju PSTN (analogne) telefonske linije i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 4FXO porta za uvođenje do 4 fiksne PSTN linije, SIP protokol, 4xRJ11 FXO porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA800

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 8FXS porta, SIP protokol, 8xRJ11 FXS porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA810

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju PSTN (analogne) telefonske linije i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 8 FXO portova za uvođenje do 8 fiksnih PSTN linija, SIP protokol, 8xRJ11 FXO porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA1600

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 16 FXS porta, SIP protokol, 16xRJ11 FXS porta plus 1×50 pin Telco priključak, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA1610

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju PSTN (analogne) telefonske linije i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 16 FXO portova za uvođenje do 16 fiksnih PSTN linija, SIP protokol, 16xRJ11 FXO porta, 1 LAN port kao i 1 WAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA2400

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 24 FXS porta, SIP protokol, 24xRJ11 FXS porta plus 1×50 pin Telco priključak, 1 RJ21 port, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA3200

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 32 FXS porta, SIP protokol, 32xRJ11 FXS porta plus 2×50 pin Telco priključak, 1 RJ21 port, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA200

Omogućava poslovnim subjektima da konvertuju postojeću analognu opremu u IP baziranu mrežu uz minimalno ulaganje. Idealan proizvod za mala preduzeća kako bi postigli bržu i jednostavnu vezu u raznim mrežnim okruženjima. Bitne karakteristike: 2 FXS Porta, SIP Protokol, 1 Mikro USB Port za napajanje, 1 Ethernet Port. Kompatibilnost sa 3CX, Asterisk, Lync Server, FreePBX, sertifikovan sa Elastix i Broadsoft.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA400

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 4FXS porta, SIP protokol, 4xRJ11 FXS porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA410

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju PSTN (analogne) telefonske linije i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 4FXO porta za uvođenje do 4 fiksne PSTN linije, SIP protokol, 4xRJ11 FXO porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA800

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 8FXS porta, SIP protokol, 8xRJ11 FXS porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA810

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju PSTN (analogne) telefonske linije i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 8 FXO portova za uvođenje do 8 fiksnih PSTN linija, SIP protokol, 8xRJ11 FXO porta, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA1600

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 16 FXS porta, SIP protokol, 16xRJ11 FXS porta plus 1×50 pin Telco priključak, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA1610

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju PSTN (analogne) telefonske linije i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 16 FXO portova za uvođenje do 16 fiksnih PSTN linija, SIP protokol, 16xRJ11 FXO porta, 1 LAN port kao i 1 WAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA2400

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 24 FXS porta, SIP protokol, 24xRJ11 FXS porta plus 1×50 pin Telco priključak, 1 RJ21 port, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.

King doo Doboj - zvanični distributer za Yeastar centrale u BiH
Yeastar TA3200

Najsavremeniji proizvodi koji povezuju „legacy“ telefone, faks mašine i PBX sisteme sa IP telefonskim mrežama i IP baziranim PBX sistemima. Bitne karateristike: 32 FXS porta, SIP protokol, 32xRJ11 FXS porta plus 2×50 pin Telco priključak, 1 RJ21 port, 1 LAN port. Prednosti: Veoma pouzdan sistem, jednostavna instalacija, jednostavna integracija, fleksibilna pravila za pozivanje, značajno niži troškovi i ušteda, odlična interoperabilnost sa IP opremom.