Ruckus WiFi kontrolor

1200
Zone director 1200

Namjenski razvijena serija za mala i srednja preduzeća i predstavlja hardverski kontroler za centralizovanu kontrolu i upravljanje do 75 bežičnih pristupnih tačaka. Koristi se za stvaranje visokih performansi, profesionalne unutrašnje i spoljašnje mreže u sredinama sa velikim brojem bežičnih klijenata. Velika prednost ovog kontrolera je da su svi podaci koje se dobiju od mreže zaobilaze kontroler direktno putem pristupnih tačaka i povezanih klijenata. To znači da sam kontrolor ne ograničava brzinu prenosa podataka, a njen neuspjeh ili kvar ne utiče korisniku na pristup Internetu.

1200
Zone director 1200

Namjenski razvijena serija za mala i srednja preduzeća i predstavlja hardverski kontroler za centralizovanu kontrolu i upravljanje do 75 bežičnih pristupnih tačaka. Koristi se za stvaranje visokih performansi, profesionalne unutrašnje i spoljašnje mreže u sredinama sa velikim brojem bežičnih klijenata. Velika prednost ovog kontrolera je da su svi podaci koje se dobiju od mreže zaobilaze kontroler direktno putem pristupnih tačaka i povezanih klijenata. To znači da sam kontrolor ne ograničava brzinu prenosa podataka, a njen neuspjeh ili kvar ne utiče korisniku na pristup Internetu.