Početna Pages Ruckus WiFi unutrašnji

Ruckus WiFi unutrašnji

1
ZoneFlexR300

Idealan izbor za preduzeća sa velikim brojem bežičnih korisnika. Antena BeamFlek predstavlja najvažniji dio ovog modela jer omogućava izbjegavanje smetnji i automatski usmjerava WiFi signal u pravcu svakog pojedinačnog klijenta. Antenski sistem u realnom vremenu prati sve klijente na mreži, i dostavlja ih na WiFi signal visokih performansi. Stoga omogućava 2-4 puta povećanje opsega i kapaciteta u poređenju sa sličnim uređajima i time znatno smanjuje broj jedinica potrebnih za pokrivanje željene površine (do 50%).

2
ZoneFlex 310

Idealan izbor za mala i srednja preduzeća koji zahtjevaju brzo povezivanje sa većim brojem bežičnih korisnika. Antena BeamFlek predstavlja najvažniji dio ovog modela jer omogućava izbjegavanje smetnji i automatski usmjerava WiFi signal u pravcu svakog pojedinačnog klijenta. Antenski sistem u realnom vremenu prati sve klijente na mreži, i dostavlja ih na WiFi signal visokih performansi. Stoga omogućava 2-4 puta povećanje u opsegu i kapacitetu u poređenju sa sličnim uređajima. Pristupne tačke mogu povezati paralelno najmanje 100 klijenata.

3
ZoneFlex 500

Predstavnik nove generacije Wi-Fi pristupnih tačaka Ruckus Wireless sa podrškom za novi gigabitni standard 802.11ac. Idealan je izbor za bežične mreže visokih perfomansi i okruženja sa velikim brojem mobilnih klijenata – pametnih telefona i tableta (hoteli, preduzeća, skladišta, škole, tržni centri i slično). Može da podržava umrežavanje više od 500 klijenata. Velika prednost ovog modela je minimalistički dizajn. Ima ugrađenu polarizovanu PD-MRC antenu.

4
Zone Flex R510

Idealan za mala i srednja preduzeća, zbog brzine prenosa podataka predstavlja prekretnicu u evoluciji WiFi-ja, jer omogućava identičan učinak kao i žičane mreže. Njegov radijus omogućava brzine prenosa od 450 Mbs za 2.4GHz i 750 Mbs za 5GHz, tako da je teoretski brzina prenosa 1200 Mbs! Ima podrška za Multi-MIMO tehnologiju, koja omogućava mnogo bolje korišćenje radio spektra. Takođe ima automatsko izbjegavanje radio smetnji, kao i ugrađeni Bluetooth senzor sa niskom potrošnjom, USB port za implementaciju naprednih internet rješenja i integrisana dva Switch Eternet porta.

5
ZoneFlex R600

Predstavnik nove generacije Wi-Fi pristupnih tačaka i idealan je izbor za bežična mrežna okruženja sa velikim brojem mobilnih klijenata (hoteli, preduzeća, skladišta, škole, tržni centri i slično). Antenski sistem u realnom vremenu prati klijente i pruža im pravilno polarizovan signal i omogućava 2-4 puta povećanje dometa i kapaciteta. Superiorni kapacitet osigurava da za pokrivanja željenog prostora treba 50% manje nego kod uređaja sličnih rješenja. Takođe može da radi kao nezavisna jedinica u jedinstvenom profesionalnom WiFi sistemu, ili kao dio profila bez kontrolera.

6
ZoneFlex R700

Uređaj velikog kapaciteta, visokih performansi i namjenski je izgrađen za sredine koje su opterećene velikim brojem klijenata, kao što su aerodromi, javna mjesta, hoteli, univerziteti i konferencijski centri. ZoneFlex R700 obezbjeđuje najpouzdanije povezivanje unutar ovih okruženja. Savršen je izbor za prenos podataka zahtjevnih multimedijalnih aplikacija jer isporučuje slike savršenog kvaliteta kao i IP videa.

7
ZoneFlex R710

Novi model koji ima idealne performanse i predstavlja prekretnicu u evoluciji WiFi, koji konačno omogućava identičan učinak kao žičane mreže. Ima ugrađenu podršku za Multi-MIMO tehnologiju, koja predviđa mnogo bolјe korišćenje radio spektra. Posjeduje automatsko izbjegavanje radio smetnji sa aktivnim WiFi signalom, a i u visoko prenatrpanim prostorima po jedinici, mogu biti paralelne veze kroz 500 klijenta. Ima pouzdano i sigurno umrežavanje za zahtjevne mobilne uređaje.

1
ZoneFlexR300

Idealan izbor za preduzeća sa velikim brojem bežičnih korisnika. Antena BeamFlek predstavlja najvažniji dio ovog modela jer omogućava izbjegavanje smetnji i automatski usmjerava WiFi signal u pravcu svakog pojedinačnog klijenta. Antenski sistem u realnom vremenu prati sve klijente na mreži, i dostavlja ih na WiFi signal visokih performansi. Stoga omogućava 2-4 puta povećanje opsega i kapaciteta u poređenju sa sličnim uređajima i time znatno smanjuje broj jedinica potrebnih za pokrivanje željene površine (do 50%).

2
ZoneFlex 310

Idealan izbor za mala i srednja preduzeća koji zahtjevaju brzo povezivanje sa većim brojem bežičnih korisnika. Antena BeamFlek predstavlja najvažniji dio ovog modela jer omogućava izbjegavanje smetnji i automatski usmjerava WiFi signal u pravcu svakog pojedinačnog klijenta. Antenski sistem u realnom vremenu prati sve klijente na mreži, i dostavlja ih na WiFi signal visokih performansi. Stoga omogućava 2-4 puta povećanje u opsegu i kapacitetu u poređenju sa sličnim uređajima. Pristupne tačke mogu povezati paralelno najmanje 100 klijenata.

3
ZoneFlex 500

Predstavnik nove generacije Wi-Fi pristupnih tačaka Ruckus Wireless sa podrškom za novi gigabitni standard 802.11ac. Idealan je izbor za bežične mreže visokih perfomansi i okruženja sa velikim brojem mobilnih klijenata – pametnih telefona i tableta (hoteli, preduzeća, skladišta, škole, tržni centri i slično). Može da podržava umrežavanje više od 500 klijenata. Velika prednost ovog modela je minimalistički dizajn. Ima ugrađenu polarizovanu PD-MRC antenu.

4
Zone Flex R510

Idealan za mala i srednja preduzeća, zbog brzine prenosa podataka predstavlja prekretnicu u evoluciji WiFi-ja, jer omogućava identičan učinak kao i žičane mreže. Njegov radijus omogućava brzine prenosa od 450 Mbs za 2.4GHz i 750 Mbs za 5GHz, tako da je teoretski brzina prenosa 1200 Mbs! Ima podrška za Multi-MIMO tehnologiju, koja omogućava mnogo bolje korišćenje radio spektra. Takođe ima automatsko izbjegavanje radio smetnji, kao i ugrađeni Bluetooth senzor sa niskom potrošnjom, USB port za implementaciju naprednih internet rješenja i integrisana dva Switch Eternet porta.

5
ZoneFlex R600

Predstavnik nove generacije Wi-Fi pristupnih tačaka i idealan je izbor za bežična mrežna okruženja sa velikim brojem mobilnih klijenata (hoteli, preduzeća, skladišta, škole, tržni centri i slično). Antenski sistem u realnom vremenu prati klijente i pruža im pravilno polarizovan signal i omogućava 2-4 puta povećanje dometa i kapaciteta. Superiorni kapacitet osigurava da za pokrivanja željenog prostora treba 50% manje nego kod uređaja sličnih rješenja. Takođe može da radi kao nezavisna jedinica u jedinstvenom profesionalnom WiFi sistemu, ili kao dio profila bez kontrolera.

6
ZoneFlex R700

Uređaj velikog kapaciteta, visokih performansi i namjenski je izgrađen za sredine koje su opterećene velikim brojem klijenata, kao što su aerodromi, javna mjesta, hoteli, univerziteti i konferencijski centri. ZoneFlex R700 obezbjeđuje najpouzdanije povezivanje unutar ovih okruženja. Savršen je izbor za prenos podataka zahtjevnih multimedijalnih aplikacija jer isporučuje slike savršenog kvaliteta kao i IP videa.

7
ZoneFlex R710

Novi model koji ima idealne performanse i predstavlja prekretnicu u evoluciji WiFi, koji konačno omogućava identičan učinak kao žičane mreže. Ima ugrađenu podršku za Multi-MIMO tehnologiju, koja predviđa mnogo bolјe korišćenje radio spektra. Posjeduje automatsko izbjegavanje radio smetnji sa aktivnim WiFi signalom, a i u visoko prenatrpanim prostorima po jedinici, mogu biti paralelne veze kroz 500 klijenta. Ima pouzdano i sigurno umrežavanje za zahtjevne mobilne uređaje.

Share: