Početna Pages Chiyu industrijski kontroleri

Chiyu industrijski kontroleri

1
ATC 101

Konvertor sa komunikacijskim protokolom RS232/422 za intergaciju sistema. Posjeduje D89 ženski konektor za protokol RS233, dok protokol RS422 ima D89 muški konektor. Ne zahtjeva dodatano napajanje energijom, omogućava komunikaciju na udaljenosti do 5KM pri 1200bps. Prednosti: Jednostavan za instalaciju, nije potrebna modifikacija sistema, jer radi automatski. Primjena: Industrijski distributivni sistem, industrijska kontrola automatizacije, automatizacija kontrole drumskog saobraćaja, praćenje zatvorenog kola, sigurnosni sistem zaštite, kontrola pristupa.

2
ATC 106

Konvertor sa komunikacijskim protokolom RS232/485 za integraciju sistema. Ne zahtjeva dodatano napajanje energijom, omogućava komunikaciju na udaljenosti do 5KM pri 1200bps. Prednosti: Jednostavan za instalaciju, nije potrebna modifikacija sistema, jer radi automatski. Primjena: Industrijski distributivni sistem, industrijska kontrola automatizacije, automatizacija kontrole drumskog saobraćaja, praćenje zatvorenog kola, sigurnosni sistem zaštite, kontrola pristupa.

3
BF 430

Konvertor sa komunikacijskim protokolom RS232/485 za integraciju sistema putem Enthernet porta. Karakteristike: Potpuna kontrola putem mreže i Web browsera, TCP/UDP server/klijent podrška, DHCP klijent, Dinamički DNS, 10/100Mbps Ethernet, Bekap i Restore konfiguracija. Podržava operativni sistem Windows, Linux i Unix platforme. Prednosti: Jednostavna instalacija, jednostavno upravljanje, jednostavan interfejs, operativni sistem bez ograničenja. Primjena: industrijska i medicinska automatizacija, PLC kontroleri, sistemi za kontrolu pristupa padacima.

4
BF 850

USB konvertor sa komunikacijskim protokolom RS485/RS422. Ne zahtijeva dodatno napajanje energijom i omogućava povećanje komunikacije na udaljenosti do 5KM, pri 1200 bps. Veoma je produktivan a njegove karakteristike mogu biti poboljašane u kombinaciji sa serverom, direktno putem USB-a.

5
CYT 133SC

TCP/IP konvertor, sa komunikacionim protokolom RS232/485/422 za integraciju sistema putem Ethernet porta. Veoma moćan i efikasan konvertor, posjeduje 3 ulazna i 3 izlazna kontrolera koji mu u značajnoj mjeri povećavaju segment primjene. Prednosti: Jednostavan za instalaciju i radi bez ograničavajućih faktora. Primjena: Industrijska i medicinska automatizacija, PLC kontroleri, sistemi kontrole pristupa, alarmni sistemi…

1
ATC 101

Konvertor sa komunikacijskim protokolom RS232/422 za intergaciju sistema. Posjeduje D89 ženski konektor za protokol RS233, dok protokol RS422 ima D89 muški konektor. Ne zahtjeva dodatano napajanje energijom, omogućava komunikaciju na udaljenosti do 5KM pri 1200bps. Prednosti: Jednostavan za instalaciju, nije potrebna modifikacija sistema, jer radi automatski. Primjena: Industrijski distributivni sistem, industrijska kontrola automatizacije, automatizacija kontrole drumskog saobraćaja, praćenje zatvorenog kola, sigurnosni sistem zaštite, kontrola pristupa.

2
ATC 106

Konvertor sa komunikacijskim protokolom RS232/485 za integraciju sistema. Ne zahtjeva dodatano napajanje energijom, omogućava komunikaciju na udaljenosti do 5KM pri 1200bps. Prednosti: Jednostavan za instalaciju, nije potrebna modifikacija sistema, jer radi automatski. Primjena: Industrijski distributivni sistem, industrijska kontrola automatizacije, automatizacija kontrole drumskog saobraćaja, praćenje zatvorenog kola, sigurnosni sistem zaštite, kontrola pristupa.

3
BF 430

Konvertor sa komunikacijskim protokolom RS232/485 za integraciju sistema putem Enthernet porta. Karakteristike: Potpuna kontrola putem mreže i Web browsera, TCP/UDP server/klijent podrška, DHCP klijent, Dinamički DNS, 10/100Mbps Ethernet, Bekap i Restore konfiguracija. Podržava operativni sistem Windows, Linux i Unix platforme. Prednosti: Jednostavna instalacija, jednostavno upravljanje, jednostavan interfejs, operativni sistem bez ograničenja. Primjena: industrijska i medicinska automatizacija, PLC kontroleri, sistemi za kontrolu pristupa padacima.

4
BF 850

USB konvertor sa komunikacijskim protokolom RS485/RS422. Ne zahtijeva dodatno napajanje energijom i omogućava povećanje komunikacije na udaljenosti do 5KM, pri 1200 bps. Veoma je produktivan a njegove karakteristike mogu biti poboljašane u kombinaciji sa serverom, direktno putem USB-a.

5
CYT 133SC

TCP/IP konvertor, sa komunikacionim protokolom RS232/485/422 za integraciju sistema putem Ethernet porta. Veoma moćan i efikasan konvertor, posjeduje 3 ulazna i 3 izlazna kontrolera koji mu u značajnoj mjeri povećavaju segment primjene. Prednosti: Jednostavan za instalaciju i radi bez ograničavajućih faktora. Primjena: Industrijska i medicinska automatizacija, PLC kontroleri, sistemi kontrole pristupa, alarmni sistemi…

Share: