Početna Pages Accessories

Accessories

1
BF-20

BF 20 je dodatana relej kutija za kontrolna vrata, sa komunikacionim protokolom RS485. Kompatibilan je sa BF-670 / BF-870 / BF-630 / BF-830 / SEMAC / VEBPASS i može se koristiti za kontrolu jednih ili više vrata. Ima jednostavan dizajn, manjih dimenzija i jednostavan je za instalaciju i potpuno je konfigurabilan preko web-a. Preko komunikacionog protokola RS485 obezbjeđuje visoku bezbjednost releja. U vanrednom režimu rada, kada je isključen kontroler, taster za izlaz može imati funkciju. Dugme za izlaz i kontakte ima senzor.

43-2
BF-51

BF 51 je dodatana relej kutija za kontrolna vrata, sa komunikacionim protokolom RS485. Kopatibilan je sa BF-670 / BF-870 / BF-630 / BF-830 / SEMAC / VEBPASS i može se koristiti za kontrolu jednih ili više vrata. Ima jednostavan dizajn, manjih dimenzija i jednostavan je za instalaciju i potpuno je konfigurabilan preko web-a. Podržava integraciju tastera za izlaz, senzor vrata i Viegand čitača. Preko komunikacionog protokola RS485 obezbjeđuje visoku bezbjednost releja. U vandrednom režimu rada, kada je isključen kotroler, taster za izlaz može imati funkciju. Dugme za izlaz i kontakte ima senzor.

2
Semac D1/D2/D4

Semac D je ploča za kontrolna vrata u oba smjera. Ima tri serije D1/D2 I D4 i one označavaju broj vrata koje može kontrolisati. Preko integrisanog Web servera se vrši konfiguracija sistema i upravljanje nalogom. Kapacitet ovih kontrolnih vrata je 25000 kartica i 65535 logova. Posjeduje mogućnosti instaliranja releja za otvarnje vrata. Posjeduje TCP/IP pristupa prema računaru.

3
SR E1

SR E1 je beskontaktni čitač kartica sa komunikacionim protokolom RS485. SR je dodatani čitač koji se preko protokola RS485 spaja na BF-870 i u paru s njim kontroliše jedna vrata. Ima veoma elegantan dizajn, 2 različita modela E1 i E2 sa 4 vrste panela. Takođe ima i svjetlosnu siganalizaciju preko crvene i plave led signalizacije.

4
WR E1

WR E1 je beskontaktni čitač kartica sa wiegand komunikacionim protokolom, baziran na IP65 protokolu za vanjsku upotrebu. WR je dodatani čitač koji se preko wiegand protokola spaja na BF-870 i u paru s njim kontroliše jedna vrata. Ima veoma elegantan dizajn, 2 različita modela E1 i M1 sa 4 vrste panela. Takođe ima i svjetlosnu siganalizaciju preko crvene i plave led signalizacije.

5
ABK 275

ABK 275 je elektromagnetna brava za vrata, koja se obično koristi u sistemu pristupa i kontrole ulaznih vrata. Kompatibilna je sa BF-870/BF-670/BF-630/BF-830/BF-631/BF-831/WEB PASS/SEMAC/BF-50 i BF-20. Može se instalirati na vrata različitog oblika kao držače od različitog materijala (drvo, staklo, metal).

43-7
DLC689OZ (UHFreader)

Long range čitač kartica ili ID naljepnica za automobile. Idealan je za parkinge, očitava naljepnicu na šofer-šajbi auta i otvara rampu.

6
MR 330

MR 303U je dekoder/enkoder za Mifer kartice u sistemu za beskontaktu kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. Od velike je pomoći operaterima i zaposlenima jer preko njega mogu upisati ili očitati Mifer karticu na svom radnom stolu, bez stajanja kod čitača kartica i registrovanja svake kartice na čitaču.

1
BF-20

BF 20 je dodatana relej kutija za kontrolna vrata, sa komunikacionim protokolom RS485. Kompatibilan je sa BF-670 / BF-870 / BF-630 / BF-830 / SEMAC / VEBPASS i može se koristiti za kontrolu jednih ili više vrata. Ima jednostavan dizajn, manjih dimenzija i jednostavan je za instalaciju i potpuno je konfigurabilan preko web-a. Preko komunikacionog protokola RS485 obezbjeđuje visoku bezbjednost releja. U vanrednom režimu rada, kada je isključen kontroler, taster za izlaz može imati funkciju. Dugme za izlaz i kontakte ima senzor.

43-2
BF-51

BF 51 je dodatana relej kutija za kontrolna vrata, sa komunikacionim protokolom RS485. Kopatibilan je sa BF-670 / BF-870 / BF-630 / BF-830 / SEMAC / VEBPASS i može se koristiti za kontrolu jednih ili više vrata. Ima jednostavan dizajn, manjih dimenzija i jednostavan je za instalaciju i potpuno je konfigurabilan preko web-a. Podržava integraciju tastera za izlaz, senzor vrata i Viegand čitača. Preko komunikacionog protokola RS485 obezbjeđuje visoku bezbjednost releja. U vandrednom režimu rada, kada je isključen kotroler, taster za izlaz može imati funkciju. Dugme za izlaz i kontakte ima senzor.

2
Semac D1/D2/D4

Semac D je ploča za kontrolna vrata u oba smjera. Ima tri serije D1/D2 I D4 i one označavaju broj vrata koje može kontrolisati. Preko integrisanog Web servera se vrši konfiguracija sistema i upravljanje nalogom. Kapacitet ovih kontrolnih vrata je 25000 kartica i 65535 logova. Posjeduje mogućnosti instaliranja releja za otvarnje vrata. Posjeduje TCP/IP pristupa prema računaru.

3
SR E1

SR E1 je beskontaktni čitač kartica sa komunikacionim protokolom RS485. SR je dodatani čitač koji se preko protokola RS485 spaja na BF-870 i u paru s njim kontroliše jedna vrata. Ima veoma elegantan dizajn, 2 različita modela E1 i E2 sa 4 vrste panela. Takođe ima i svjetlosnu siganalizaciju preko crvene i plave led signalizacije.

4
WR E1

WR E1 je beskontaktni čitač kartica sa wiegand komunikacionim protokolom, baziran na IP65 protokolu za vanjsku upotrebu. WR je dodatani čitač koji se preko wiegand protokola spaja na BF-870 i u paru s njim kontroliše jedna vrata. Ima veoma elegantan dizajn, 2 različita modela E1 i M1 sa 4 vrste panela. Takođe ima i svjetlosnu siganalizaciju preko crvene i plave led signalizacije.

5
ABK 275

ABK 275 je elektromagnetna brava za vrata, koja se obično koristi u sistemu pristupa i kontrole ulaznih vrata. Kompatibilna je sa BF-870/BF-670/BF-630/BF-830/BF-631/BF-831/WEB PASS/SEMAC/BF-50 i BF-20. Može se instalirati na vrata različitog oblika kao držače od različitog materijala (drvo, staklo, metal).

43-7
DLC689OZ (UHFreader)

Long range čitač kartica ili ID naljepnica za automobile. Idealan je za parkinge, očitava naljepnicu na šofer-šajbi auta i otvara rampu.

6
MR 330

MR 303U je dekoder/enkoder za Mifer kartice u sistemu za beskontaktu kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena. Od velike je pomoći operaterima i zaposlenima jer preko njega mogu upisati ili očitati Mifer karticu na svom radnom stolu, bez stajanja kod čitača kartica i registrovanja svake kartice na čitaču.

Share: