DrayTek ruteri

1
Vigor 2120 Serija

Ruter namijenjen srednje zahtjevnim korisnicima sa brzim internetskim vezama. Imaju 4GB 10/100/1000 Ethernet porta, koji povezuju mrežne uređaje i LAN/WAN port za povezivanje sa broadband modemom. Imaju odličan propusni opseg i samim tim nesmetano funkcionisanje najzahtjevnijih aplikacija. Veoma je siguran sistem sa firewall-om i CSM modulom, a pored toga podržava i IPv6 ptotokol. Mnoge mogućnosti i prednosti dobija pomoću ugrađenog USB 2.0 porta.

2
Vigor 2912 Serija

Ruter namijenjen za upotrebu u malim poslovnim okruženjima. Posjeduje 4 LAN i 2 WAN ulaza (10/100 Mbs), koji pružaju pouzdan rad lokalne mreže. U slučaju kvara na mreži ruter automatski preusmjerava na drugu mrežu, a instaliranih 16 IPSec VPN tunela, omogućava sigurnu vezu između lokacija. Ugrađena podrška QoS (Quality of Service) omogućava korisnicima potpunu kontrolu nad propusnim opsegom, a firewall visokih performansi može da obezbijedi zaštitu od neželjenog pada sistema. Ima ugrađen USB 2.0 port.

3
Vigor 2925 Serija

Ruter visokih performansi namijenjen korisnicima u malim i srednjim preduzećima. Gigabitni interfejs obezbjeđuje izuzetno visok protok, a time i nesmetano funkcionisanje i za najzahtjevnije aplikacije. Za sigurnosne veze između lokacija postoje ugrađeni 50 VPN i 25 SSL VPN tuneli sa AES, DES i 3DES enkripcijom. Za potpunu sigurnost svih povezanih uređaja i korisnika, na raspolaganju je objektno orijentisani firewall i sistem CSM. Ugrađena podrška QoS (Quality of Service) omogućava korisnicima potpunu kontrolu nad raspoloživim propusnim opsegom.

4
Vigor 2952 Serija

Profesionalni Gigabitni Dual WAN ruter dizajniran za korisnike u srednjim poslovnim okruženjima. Sa ugrađenim optičkim portom SFP, 2 Gb WAN i 4 Gb LAN porta i velikom snagom procesora, obezbjeđuje siguran rad mreže. Povezivanjem SFP provajdera sa SFP optičkim konektorom i WAN portom dobija se izuzetna brzina i sigurnost u radu. Ruteri imaju ugrađeni hardverski VPN čvor sa podrškom za 100 paralelnih VPN IPSec tunela i za 50 SSL VPN konekcija. Posjeduje vrlo jak objektno orijentisani hardverski firewall sa CSM-om, kako bi se osigurala potpuna sigurnost čitave lokalne mreže. Ima ugrađena dva USB 2.0 port. ​

5
Vigor 2960 Serija

Profesionalni Gigabitni Dual WAN ruter dizajniran za zahtjevne korisnike u srednjim poslovnim okruženjima. Sa ugrađena 2 Gb WAN i 4 Gb LAN porta, obezbjeđuje pouzdan rad mreža. Ruter je opremljen sa moćnim hardverski VPN koncentratorom, paralelno uz podršku 200 VPN tunela i 100 tunela za SSL VPN veze. Posjeduje vrlo jak objektno orijentisan hardverski firewall sa CSM-om kako bi se osigurala potpuna sigurnost čitave lokalne mreže. Ruter ima ugrađena dva USB 2.0 porta. ​

1
Vigor 2120 Serija

Ruter namijenjen srednje zahtjevnim korisnicima sa brzim internetskim vezama. Imaju 4GB 10/100/1000 Ethernet porta, koji povezuju mrežne uređaje i LAN/WAN port za povezivanje sa broadband modemom. Imaju odličan propusni opseg i samim tim nesmetano funkcionisanje najzahtjevnijih aplikacija. Veoma je siguran sistem sa firewall-om i CSM modulom, a pored toga podržava i IPv6 ptotokol. Mnoge mogućnosti i prednosti dobija pomoću ugrađenog USB 2.0 porta.

2
Vigor 2912 Serija

Ruter namijenjen za upotrebu u malim poslovnim okruženjima. Posjeduje 4 LAN i 2 WAN ulaza (10/100 Mbs), koji pružaju pouzdan rad lokalne mreže. U slučaju kvara na mreži ruter automatski preusmjerava na drugu mrežu, a instaliranih 16 IPSec VPN tunela, omogućava sigurnu vezu između lokacija. Ugrađena podrška QoS (Quality of Service) omogućava korisnicima potpunu kontrolu nad propusnim opsegom, a firewall visokih performansi može da obezbijedi zaštitu od neželjenog pada sistema. Ima ugrađen USB 2.0 port.

3
Vigor 2925 Serija

Ruter visokih performansi namijenjen korisnicima u malim i srednjim preduzećima. Gigabitni interfejs obezbjeđuje izuzetno visok protok, a time i nesmetano funkcionisanje i za najzahtjevnije aplikacije. Za sigurnosne veze između lokacija postoje ugrađeni 50 VPN i 25 SSL VPN tuneli sa AES, DES i 3DES enkripcijom. Za potpunu sigurnost svih povezanih uređaja i korisnika, na raspolaganju je objektno orijentisani firewall i sistem CSM. Ugrađena podrška QoS (Quality of Service) omogućava korisnicima potpunu kontrolu nad raspoloživim propusnim opsegom.

4
Vigor 2952 Serija

Profesionalni Gigabitni Dual WAN ruter dizajniran za korisnike u srednjim poslovnim okruženjima. Sa ugrađenim optičkim portom SFP, 2 Gb WAN i 4 Gb LAN porta i velikom snagom procesora, obezbjeđuje siguran rad mreže. Povezivanjem SFP provajdera sa SFP optičkim konektorom i WAN portom dobija se izuzetna brzina i sigurnost u radu. Ruteri imaju ugrađeni hardverski VPN čvor sa podrškom za 100 paralelnih VPN IPSec tunela i za 50 SSL VPN konekcija. Posjeduje vrlo jak objektno orijentisani hardverski firewall sa CSM-om, kako bi se osigurala potpuna sigurnost čitave lokalne mreže. Ima ugrađena dva USB 2.0 port.

5
Vigor 2960 Serija

Profesionalni Gigabitni Dual WAN ruter dizajniran za zahtjevne korisnike u srednjim poslovnim okruženjima. Sa ugrađena 2 Gb WAN i 4 Gb LAN porta, obezbjeđuje pouzdan rad mreža. Ruter je opremljen sa moćnim hardverski VPN koncentratorom, paralelno uz podršku 200 VPN tunela i 100 tunela za SSL VPN veze. Posjeduje vrlo jak objektno orijentisan hardverski firewall sa CSM-om kako bi se osigurala potpuna sigurnost čitave lokalne mreže. Ruter ima ugrađena dva USB 2.0 porta.