Početna Pages Poslovni programski paketi

Poslovni programski paketi

Izrada namjenskog aplikativnog softvera je proces u kojem se vrše sve neophodne radnje, od analize zahtjeva do razvoja i testiranja rješenja, da bi se klijentu isporučilo potpuno i stabilno rješenje. 

Naša vlastita programska rješenja jesu finansijsko-računovodstveni i obračunski programi za samostalne preduzetnike, mala i srednja preduzeća. Naš softver je jednostavan za korišćenje, tako da je lako prihvatljiv svim korisnicima bez obzira na prethodno znanje i obrazovanje.

Znanje i stručnost naše firme na polju izrade programskih rješenja, bazirana su na dugogodišnjem iskustvu našeg tima iz oblasti, robno-materijalnog, računovodstvenog i finansijskog knjigovodstva.

programski paketi

Prednosti Programskih Paketa

Naše usluge

seperator
biz

NextBIZ Paket

NextBIZ Paket je kompleksan softverski paket za finansijsko knjigovodstvo, robno-materijalno knjigovodstvo sa elementima proizvodnje, obračun i evidenciju zarada radnika, kadrovska evidencija, osnovna sredstava i sitan inventar, usklađen sa zakonima RS i FBIH.

voda

NextVODA Paket

NextVoda Paket je programski paket namijenjen je za praćenje potrošnje vode, obračuna potrošnje, izrada mjesečnih računa, praćenje naplate, kartica zaduženja i uplata.

kom

NextKOM Paket

NextKom Paket je programski paket namijenjen za izradu računa za odvoz smeća kako pravnim subjektima tako i fizičkim licima, praćenje naplate, kartica zaduženja i uplata.

Share: